De factuur vermeldt een uiterste betaaldatum van uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.